Giá trị của các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19

Ngày 25/10/2020 tại khách sạn REX (TP HCM) đã diễn ra hội thảo khoa học BỆNH GAN TRONG TÌNH HÌNH NHIỄM COVID-19 VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỜI SỰ MỚI VỀ BỆNH GAN.

Hội nghị đã diễn ra sôi nổi và ấm áp với sự tham dự của gần 200 đại biểu. Các bài báo cáo tại hội nghị lần này tiếp tục được đánh giá cao về chất lượng và nội dung, thiết thực trong thực hành.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo lại tài liệu của các bác sĩ, và được sự đồng ý của các báo cáo viên, chúng tôi sẽ lần lượt  post các bài báo cáo tại hội nghị lên trang web của Hội Gan Mật TP HCM, mục “Dành cho bệnh nhân “.

Bài 2.

” Giá trị của các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 “

PGS.TS. Cao Minh Nga


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *